Rekomendacje dla Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Skuteczna walka z kryzysem klimatycznym wymaga kompleksowego podejścia. Oznacza to, że potrzebujemy nie tylko znaleźć bardziej zielone źródła energii, ale także wdrażać zmiany, które będą przyczyniać się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Dlatego Instytut proponuje dwie rekomendacje, gdzie jedna dotyczy produkcji zielonej energii, a druga zmniejszenia jej zużycia.