Stowarzyszenie zostało powołane pod koniec 2020 roku. Pierwsze miesiące to czas na zdefiniowanie misji, wizji, wartości oraz opracowanie naszej identyfikacji wizualnej.

Aktualnie kontynuujemy prace programowe organizując cykl warsztatów oraz opracowujemy kalendarz aktywności na rok 2021. Już niedługo będziemy mogli rozpocząć przyjmowanie nowych członków oraz utworzyć pierwsze oddziały lokalne Lepszego Miasta!

Program

Stowarzyszenie na poziomie centralnym wspólnie z Instytutem Miast i Miejskości im. Jane Jacobs jako think tankiem zajmuje się tworzeniem programu, którego celem będzie poprawienie funkcjonowania miast i poziom życia mieszkańców.

Poniżej znajdują się tylko niektóre z propozycji dyskutowanych w trwających aktualnie pracach programach Stowarzyszenia.

 • Decentralizacja na poziomie nie tylko państwa, ale też miasta czyli m.in. większa rola rad dzielnic i rad osiedli.
 • Wiążące konsultacje społeczne, jawny proces konsultacji.
 • Zwiększenie kwot w budżetach obywatelskich.
 • Regularnie prowadzone badania miast i potrzeb mieszkańców.
 • Włączanie strony społecznej do komisji konkursowych, od konkursów architektonicznych do konkursów na stanowiska urzędnicze.
 • Większe finansowanie samorządów poprzez zwiększenie ich dochodów własnych a nie dotacji tak aby samorządy nie były klientami władzy centralnej.
 • Stworzenie gęstej sieci lokalnych miejsc spotkań i rekreacji przy ulicach i na osiedlach,
  aby możliwy był codzienny wypoczynek blisko domu, bez konieczności dojazdów.
 • Reforma planowania przestrzennego, tak aby konflikt o przestrzeń był antycypowany i rozwiązany na drodze kompromisu, a nie zamiatany pod dywan czego głównymi beneficjentami są deweloperzy, chyba że akurat trafią na zdeterminowanych mieszkańców. Wtedy z beneficjentów mogą stać się ofiarami tego systemu, w którym nie wygrywają dobre rozwiązania tylko ten, który ma „silniejsze łokcie”.
 • Rozwiązania prosumenckie w miastach np. współudział mieszkańców w tworzeniu farm fotowoltaicznych.
 • Likwidacja barier dla ruchu pieszego (tworzenie czytelnego układu ulic i ścieżek, szerokie chodniki, ograniczenie barier jaki tworzą wielopasmowe ulice). Ogólnie w Polsce, gdy myśli się o usprawnieniu ruchu w mieście, to od razu myśli się o samochodach, ewentualnie rowerach
  a nie o pieszych.
 • Wprowadzenie „kadencyjności” zarządu powierzonego wspólnot mieszkaniowych, obecnie to deweloperzy decydują kto będzie zarządcą dla wspólnoty mieszkaniowej zbudowanego przez siebie bloku, co powoduje że administratorzy są często bardziej zainteresowani dobrymi relacjami z deweloperami niż z mieszkańcami. Kadencyjność polegała by na tym,
  że zarządca miałby z mocy prawa umowę terminową np. 3 lata, o której przedłużeniu decydowali by członkowie wspólnoty.

Ostateczny program, w zakresie którego będziemy prowadzić działania edukacyjne oraz lobbować na poziomie centralnym zależy od wyników prac członków oraz ekspertów w trakcie cyklu warsztatów programowych. Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły.

Wspólnie zdecydujmy o kierunku programowym LEPSZEGO MIASTA!