• jesteś ekspertem w swoim obszarze (np. urbanistyka, ekonomia, transport, ekologia, IT, socjologia miasta itd.),
  • masz doświadczenie w prowadzeniu badań, analiz, projektowaniu, tworzeniu rozwiązań IT i innych rodzajów działalności, których celem będzie stworzenie rozwiązań, narzędzi czy też dobrych praktyk poprawiających funkcjonowanie miast i poziom życia mieszkańców,
  • interesujesz się realizacją projektów, inicjatyw ponadlokalnych dla miast,
  • jesteś aktywistą lub po prostu mieszkańcem który chce zmienić swoje miasto.

Przyłącz się do nas!

Jak dołączyć do Lepszego Miasta?

Krok 1: Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia Lepsze Miasto (Statut znajdziesz tutaj).

Krok 2: Wypełnij deklarację członkowską (wzór) i prześlij mailowo skan na adres biuro@lepszemiasto.pl

Krok 3: Porozmawiaj z przedstawicielem Stowarzyszenia.

Skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie w celu uzgodnienia terminu spotkania video. Poznajemy Twoje oczekiwania, wyobrażenia i potrzeby, a także opowiadamy kim jesteśmy oraz czym się zajmujemy.

Krok 4: Zarząd rozpatrzy aplikację i otrzymasz status Sympatyka.

Jako Sympatyk będziesz:

– otrzymywać newsletter informacyjny,

– brać udział w spotkaniach,

– współorganizować z nami wydarzenia oraz akcje społeczne. 

Kilka pierwszych miesięcy to dobry czas na poznanie się oraz sprawdzenie w działaniu.

Krok 5: Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych.

Jako Członek Zwyczajny otrzymasz:

– prawo kandydowania do władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz możliwość zostania Koordynatorem Regionalnym,

– dostęp do materiałów/narzędzi wypracowanych przez Stowarzyszenie,

– dostęp do całej bazy członków Stowarzyszenia,

– możliwość udziału w spotkaniach dedykowanych tylko dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Po przyjęciu prosimy o wniesienie rocznej składki członkowskiej, która wynosi 10 zł miesięcznie.
Wysokość nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych.

O dokładnej wysokości składki powiadomimy Ciebie mailowo.

Wspólnie stwórzmy Lepsze Miasto!