Chcemy zrzeszać ludzi z różnych części Polski, dlatego zdecydowaliśmy się na zakładanie oddziałów lokalnych, które decydują o działaniach Stowarzyszenia na terenie danego miasta. Kierujemy się zasadą, że to lokalni mieszkańcy najlepiej znają potrzeby i problemy swojego miasta. Jednak istnieją problemy, których rozwiązanie na poziomie jednego miasta nie jest możliwe np. reforma planowania przestrzennego.

Działając wspólnie na poziomie ogólnopolskim możemy osiągnąć efekt synergii i przez globalne działania rozwiązywać lokalne problemy. Zespoły/grupy zadaniowe będą powoływane przez władze Stowarzyszenia do realizacji projektów, inicjatyw ponadlokalnych np. promowanie pomysłu reformy planowania przestrzennego, implementacji nowych narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych, organizacja ponadlokalnych akcji protestacyjnych.