Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Lepsze Miasto z siedzibą 
    przy ul. Rogozińskiego 6/7, 31-559 Kraków (dalej „Stowarzyszenie”), NIP: 6751739022;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celach realizacji działań statutowych Stowarzyszenia, przekazywania biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną, informowania o aktywnościach Stowarzyszenia oraz przekazywania informacji dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  3. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  4. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w celach, o których mowa w pkt. 2, będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO;
  7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przekazywania informacji w celach o których mowa w pkt. 2;
  8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@lepszemiasto.pl.