Miasto to żywy organizm. Miasto jest tworem dynamicznym, podlegającym ciągłym zmianom, energią która tworzy i zmienia materię. Miasto jest skomplikowanym systemem, ponieważ każdy jego element wpływa sam na siebie i wszystkie pozostałe. Ale przede wszystkim miasta to ludzie, którzy je tworzą. To ich działania powodują to jakie miasta są i że w ogóle istnieją. To energia mieszkańców jest energią miasta.

„Najpierw my kształtujemy miasta, potem one kształtują nas”

Jan Gehl (1936-)

Miasta są do siebie podobne a jednocześnie każde jest inne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Dlatego do każdego z nich trzeba podchodzić indywidualnie wykorzystując uogólnioną wiedzę.


Nasz model miasta

Każdy model z definicji jest uproszczeniem rzeczywistości, które ma uwypuklać jeden lub kilka jej elementów z jakiegoś powodu uważane za najistotniejsze a pomijać wszystkie pozostałe. Jakie więc części składowe powinien zawierać model miasta skoro miasto to żywy organizm – ciągle się zmienia, rośnie, starzeje się i regeneruje, składa się z wielu części wpływających na siebie na wzajem i realizujących rożne ważne dla miasta funkcje?

Nasz model miasta jest więc trójwymiarowy , jest przestrzenią na którą można patrzeć z różnych perspektyw podzielonych na trzy kategorie – warstwy, funkcje i narzędzia. Kategorie te są otwartym zbiorem, który nie tyle może co na pewno będzie z czasem ulegał zmianom. Jeszcze nie dawno nikt nie słyszał o smart city a dzisiaj to jeden z najważniejszych trendów w rozwoju miast. Dzisiaj ten model wygląda więc tak, ale nie jest on „wyryty w kamieniu”, w przyszłości może się zmienić tak jak zmieniają się miasta tak aby to model pasował do miasta a nie na odwrót.

Warstwy – to największe agregaty które dotyczą miasta, najważniejszy z nich to „społeczeństwo” czyli mieszkańcy i inni interesariusze miasta, to oni tworzą miasto i są przez miasto kształtowani.

Funkcje – aktywności które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców i zewnętrznych użytkowników miasta na wszystkich poziomach piramidy Maslowa.

Narzędzia – metody, instytucje, aplikacje, dobre praktyki wykorzystywane do realizacji funkcji w ramach miasta.

Nasz model miasta z założenia nie jest kompletny, ponieważ jest zaproszeniem do rozmowy o mieście, o tym jak miasto działa, jak miasto rozwijać. Nie jest podsumowaniem takiej dyskusji, jej zakończeniem ponieważ według nas taka dyskusja nigdy się nie kończy. Stale trzeba być otwartym na nową wiedzę i doświadczenia pochodzące od ekspertów i przede wszystkim od mieszkańców.

photo credit: Peter Leth Peterskirken via photopin (license)