Oddziały decydują o działaniach Stowarzyszenia na terenie danego miasta w myśl zasady, że to lokalni mieszkańcy najlepiej znają potrzeby i problemy swojego miasta. Pracami oddziału kieruje koordynator lokalny.

Rolą ogólnopolskich struktur Stowarzyszenia jest dostarczanie strukturom lokalnym narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu tych problemów.

Stowarzyszenie na poziomie centralnym wspólnie z Instytutem Miast i Miejskości im. Jane Jacobs jako think tankiem zajmuje się prowadzeniem badań, analiz, projektowaniem, tworzeniem rozwiązań IT i innych rodzajów działalności których celem jest stworzenie rozwiązań, narzędzi czy też dobrych praktyk poprawiających funkcjonowanie miast i poziom życia mieszkańców.

Pierwsze oddziały powstaną już w 2021 roku!

Chcesz otworzyć oddział w swoim mieście? Napisz do nas biuro@lepszemiasto.pl

Stwórz z nami LEPSZE MIASTO!