Wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Instytutem Miast i Miejskości
im. Jane Jacobs, oddziałami lokalnymi
oraz grupami zadaniowymi jest kluczowa. Będziemy do tego wykorzystywać różne wydarzenia: szkolenia, konferencje, konsultacje.

Dodatkowo pracujemy nad „Skrzynką z narzędziami”, czyli zbioru metod i aplikacji opracowanych przez Stowarzyszenie w szczególności przez Instytut lub opracowanych przez inne podmioty ale polecanych przez Stowarzyszenie.

Rolą ogólnopolskich struktur Stowarzyszenia jest dostarczanie strukturom lokalnym narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu problemów mieszkańców.